Dit is de

privacy statement

van de voorronde

 

 

1. Persoonsgegevens

Met het begrip "persoonsgegeven" wordt informatie bedoeld waarmee je als persoon geïdentificeerd kan worden. De Voorronde maakt gebruik van persoonsgegevens die zijn verstrekt als opdrachtgever, opdrachtnemer, bezoeker van de website (www.devoorronde.nl), relatie of leverancier.

De Voorronde verwerkt deze persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen.

 

Het gaat om de volgende persoonsgegevens:

 

 •  jouw voor- en achternaam
 •  jouw adresgegevens
 •  jouw telefoonnummer
 •  jouw e-mailadres
 •  jouw BTW identificatienummer

 

2. Grondslag

De Voorronde verwerkt alleen gegevens als daar een zogeheten “AVG-grondslag” voor bestaat. Het komt erop neer dat wij in principe alleen gegevens verwerken als jij daar expliciete toestemming voor hebt gegeven, of als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst die met de Voorronde is gesloten.

 

3. Doelen

De persoonsgegevens worden verwerkt in de volgende situaties:

 

 • je hebt een opdracht gegeven aan De Voorronde voor het verlenen van juridisch advies;
 • je hebt een opdracht aangenomen van de Voorronde;
 • je hebt jouw contactgegevens achter gelaten op de website van De Voorronde;
 • wij onderhouden een zakelijke relatie;
 • je hebt aangegeven graag op de hoogte te worden gehouden van relevante ontwikkelingen en activiteiten;

 

De Voorronde deelt nooit gegevens met derden voor commerciële doeleinden.

 

4. Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden bewaard zolang dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Na het afronden van een opdracht worden de persoonsgegevens bewaard voor vervolgopdrachten, nazorg en financiële administratie. Contactgegevens van zakelijke relaties worden opgeslagen als en zolang daar toestemming voor is gegeven.

 

5. Nieuwsbrief

De Voorronde biedt nieuwsbrieven aan. Zo blijf je op de hoogte van aanbiedingen, (kortings)acties en ander nieuws. Om zeker te zijn van jouw toestemming gebruiken wij voor nieuwsbrieven het opt-in systeem. Bij iedere communicatie langs deze weg wordt een afmeldmogelijkheid opgenomen.

 

6. Beveiliging

We doen er alles aan om jouw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van jouw persoonlijke gegevens door onbevoegden. De toegang tot digitale bestanden met persoonsgegevens is versleuteld met gegenereerde (dus hele sterke) wachtwoorden, en de kring die toegang heeft tot deze bestanden is zeer beperkt. Hierdoor kunnen degenen die niets met jouw gegevens te maken hebben, er niet bij.

 

7. Verwerkers

Een verwerker in de zin van de AVG handelt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke bij het verwerken van persoonsgegevens, zonder onder diens rechtstreeks gezag te staan. De Voorronde kan gebruik maken verwerkers. Deze partijen gebruiken jouw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. De Voorronde is verplicht een verwerkersovereenkomst met hen te sluiten waarin dat is vastgelegd.

 

8. Links

Op onze website kunnen links naar andere websites staan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. We adviseren je dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

 

9. Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in je apparaat. Je apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

 

De Voorronde maakt gebruik van Google Analytics, en dus is er een cookie door Google geplaatst op onze website. Daardoor krijgen wij rapportages over hoe de bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden geven als Google hiertoe wettelijk verplicht is, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

 

We kunnen cookies gebruiken om je ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, je onze website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.

Je kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als je onze website bezoekt. Maar let wel op: zonder cookies werkt onze website mogelijk minder goed.

 

10. Wijziging van de privacy policy

Wij kunnen deze privacy policy aanpassen. Als wij de privacy policy in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met de nieuwe privacy policy. Wij zullen klanten en relaties die met hun e-mailadres bij ons geregistreerd staan per e-mail op de hoogte brengen bij wijzigingen.

 

11. Jouw rechten

De gegevens die we van jou verzamelen zijn persoonlijk. Je hebt daarom de volgende rechten:

 

 • Je mag ons vragen om inzage in jouw gegevens;
 • Je mag ons vragen om correctie, beperking of wissing van jouw gegevens. In geval van fraude, wanbetaling of andere onrechtmatige handelingen kunnen wij enkele gegevens van jou bewaren in een register of op een zwarte lijst;
 • Je mag ons vragen om een kopie van jouw gegevens. Wij kunnen deze kopie - op jouw verzoek - ook aan een andere partij doorgeven, zodat je dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • Je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw gegevens;
 • Je kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als je denkt dat wij jouw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • Je mag jouw toestemming om jouw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat je de toestemming intrekt mogen we dan geen gegevens meer van jou verwerken.

 

Bij andere vragen of opmerkingen over onze privacy policy kun je contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

 

12. Contact

De Voorronde

Louwerslootstraat 148

3036 PV Rotterdam

KvK-nummer: 66731747

isa@devoorronde.nl