Voor wie?

De Voorronde geniet van startende ondernemers. Ze steken hun nek uit en volgen hun hart. Maar omdat zij hun creativiteit laten regeren, worden afspraken zelden goed vastgelegd. Dit kan leiden tot conflicten die de onderneming in gevaar kunnen brengen. Daarom stimuleert de Voorronde starters om in een vroeg stadium hun afspraken uit te werken. Dat voorkomt gezeik.

Hoe dan?

Vertel ons over je onderneming en we confronteren je met alle mogelijke (doem)scenario’s. We laten je graag nadenken over hoe jij het in die situaties geregeld wil hebben. Vervolgens leggen we uit wat er voor nodig is de regie te behouden. De door jou gewenste koers bij conflictsituaties leggen we vast in een helder, compact en leesbaar contract. Daar heb je wat aan.

Wat precies?

Voor een vast tarief maken we overeenkomsten die zijn toegespitst op jouw situatie en afgestemd op jouw wensen. Wij zorgen er voor dat je volledige juridische rugdekking krijgt en dat de kans op aansprakelijkheid wordt beperkt tot het absolute minimum.

Zoals:

Deze mensen gingen je voor

Door wie?

“Rechten worden pas regels als

je het zelf niet hebt geregeld.”

Isa was van 2011 tot 2016 advocaat. Als advocaat won ze in 2013 de prestigieuze Jonge Balie pleitwedstrijden van het arrondissement Rotterdam/Dordrecht.

Namens ondernemers heeft Isa veel geprocedeerd over de uitleg van gemaakte afspraken. Met haar ervaring en kennis wil ze nu ondernemers versterken en procedures voorkomen. Daarom richt zij zich op startende ondernemers en op de fase waarin conflicten nog voorkomen kunnen worden.

 

Contact

Voel je vrij om de Voorronde te benaderen als je juridisch advies nodig hebt. In bijna alle gevallen kunnen wij je vertellen wat het gaat kosten om jou te helpen. Dan kun je eenvoudig de afweging maken of je van die hulp gebruik wil maken.

Formulier verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Bedankt, juridische versterking is onderweg

de Voorronde  |  Isa Kriens  |  Juridische versterking  |  0620540677  | isa@devoorronde.nl

volg ons:

algemene voorwaarden privacy statement Kvk nr: 66731747 |  Ontwerp & ontwikkeling: tamarakornson.com |  Logo: Studio Ruwedata  |  Fotografie: Hannah Anthonysz

© 2017 de Voorronde

“Rechten worden pas regels

algemene voorwaarden privacy statement Kvk nr: 66731747 |  Ontwerp & ontwikkeling: tamarakornson.com

Logo: Studio Ruwedata Fotografie: Hannah Anthonysz  |  © 2017 de Voorronde

Isa was van 2011 tot 2016 advocaat. Als advocaat won ze in 2013 de prestigieuze Jonge Balie pleitwedstrijden van het arrondissement Rotterdam/Dordrecht.

 

Namens ondernemers heeft Isa veel geprocedeerd over de uitleg van gemaakte afspraken. Met haar ervaring en kennis wil ze nu ondernemers versterken en procedures voorkomen. Daarom richt zij zich op startende ondernemers en op de fase waarin conflicten nog voorkomen kunnen worden.

 Isa Kriens  |  0620540677  | isa@devoorronde.nl

 • Algemene Voorwaarden/Leveringsvoorwaarden

   

  Algemene Voorwaarden

  Een goede set algemene voorwaarden is heel belangrijk. Met algemene voorwaarden zorg je ervoor dat jouw spelregels van toepassing zijn op de overeenkomsten die je sluit. Je beperkt bijvoorbeeld het risico op aansprakelijkheid, je zorgt dat jouw betalingsvoorwaarden gelden en bepaalt of en hoe de overeenkomst kan worden beëindigd. Op die manier hou je de regie. Daarnaast is het heel handig, want je hoeft al die zaken maar één keer vast te leggen. Het laten opstellen van algemene voorwaarden is een investering die je hoe dan ook terugverdient. Echt waar.

   

 • Samenwerkingsovereenkomst

   

  Samenwerkingsovereenkomst

  Elke samenwerking verdient een goed, compact en leesbaar contract. Denk aan een VOF (vennootschap onder firma) of de samenwerking met je vaste leveranciers of afnemers. Met een goede overeenkomst kun je voorkomen dat geschillen voor de rechter worden gebracht. Want als het duidelijk is wat de afspraken zijn, kan daar in elk geval geen misverstand over bestaan. Gun jezelf dat contract. Het voorkomt gezeik.

   

 • Overeenkomst van opdracht

   

  Overeenkomst van opdracht

  Door een VAR-verklaring kon je als freelancer aan opdrachtgevers de zekerheid geven dat zij geen loonheffingen hoefden in te houden en te betalen. Met het afschaffen van de VAR-verklaring is de opdrachtgever die zekerheid nu kwijt. Daardoor durven sommige opdrachtgevers het niet meer aan om met freelancers te werken. Super zonde natuurlijk. En nu? Laat dat maar aan ons over. De Voorronde maakt voor jou een overeenkomst van opdracht die je telkens opnieuw kunt gebruiken en zelfs de Belastingdienst door een ringetje zou halen. We maken het zelf wel makkelijker.

   

 • Licentieovereenkomst

   

  Licentieovereenkomst

  In een licentieovereenkomst spreken partijen met elkaar af hoe de ene partij (de licentienemer) gebruik kan maken van het intellectueel eigendomsrecht van de ander (de licentiegever). Je legt bijvoorbeeld vast wat de reikwijdte is van het gebruiksrecht, op welke manier je deze afspraken handhaaft, of je de licentie kunt overdragen aan iemand anders en wat het effect is van een faillissement op de licentie. Het is een onmisbare overeenkomst als er IE-recht in het spel is.

 • Geheimhoudingsverklaring

   

  Geheimhoudingsverklaring

  Er zijn situaties denkbaar dat het belangrijk is dat je vrijelijk kunt spreken over je onderneming, zonder bang te zijn dat deze informatie zich verspreidt. Dat geldt zeker in de startfase van je onderneming. In een geheimhoudingsverklaring leg je heel specifiek vast waarover gezwegen moet worden en wat het gevolg is van een schending van de geheimhoudingsplicht.

 • Arbeidsovereenkomst

   

  Arbeidsovereenkomst

  Heb je een arbeidsovereenkomst nodig? Gefeliciteerd. Dat gaat lekker. Voordat je deze verbintenis aangaat, is het belangrijk om je verplichtingen als werkgever te kennen. De Voorronde stelt arbeidsovereenkomsten op en adviseert daarnaast over alles wat een werkgever moet weten.

algemene voorwaarden | privacy statement | Kvk nr: 66731747 |  Ontwerp & ontwikkeling: tamarakornson.com | Logo: Studio Ruwedata  |  Fotografie: Hannah Anthonysz

© 2017 de Voorronde